Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png

Muzej primenjene umetnosti

Zbirke Muzeja primenjene umetnosti

Odsek za fotografiju i primenjenu grafiku

Osnovni fond Odseka, formiranog 1950. godine, činili su rukopisi, štampane knjige, pribor za umetničku obradu knjige, grafike i ikone iz zbirke slikara i grafičara Ljube Ivanovića.

Zbirka je kasnije sistematski dopunjavana i drugim vrstama predmeta – portretnim minijaturama, crtežima, fotografijama i razglednicama, tako da danas, sa preko 6000 predmeta nastalih u periodu od XIV do sredine XX veka, pruža sliku razvoja štampanih medija i reproduktivnih umetničkih tehnika u Srbiji.

 

U okviru Odseka izdvaja se nekoliko značajnih kolekcija.

Kolekciju stare knjige čini preko 250 primeraka umetnički obrađene rukopisne i štampane knjige, nastalih od XIV do sredine XX veka. Jedan od najvrednijih predmeta je rukopisni Beogradski grbovnik II, s početka XVII veka, a po bogatstvu i umetničkom značaju izdvaja se i kolekcija orijentalnih rukopisa. Kolekciju stare knjige prati pribor za umetničku obradu knjige.

U kolekciji ikona, koja sadrži predmete nastale od XIV do XIX veka, izuzetan primerak predstavlja Ikona sv. Dimitrija s početka XV veka, poreklom verovatno iz Hilandara.

Najveći deo zbirke čini kolekcija fotografija (preko 2.000), koje prate razvoj fotografije u domaćim i inostranim ateljeima od nastanka, 1839. godine, do sredine XX veka. Posebno je bogat opus dvorskog fotografa Milana Jovanovića, a po vrednosti se ističe kolekcija nadrealističke fotografije, s delima Nikole Vuča, Marka Ristića i drugih pripadnika beogradske nadrealističke grupe. U zbirci se čuva i bogata kolekcija foto-albuma i foto-opreme.

Kolekciju negativa koje je snimio u Parizu i Beogradu između 1926. i 1930. godine, Muzeju je 1988. godine poklonio sâm Nikola Vučo. Ostala dela nadrealističkih autora u kolekciji Muzeja, poklon su Jelene Jovanović iz Beograda.

Zbirka poseduje značajan broj dela prvog srpskog fotografa i litografa Anastasa Jovanovića, među kojima se izdvaja kolekcija originalnih nacrta i projekata predmeta primenjene umetnosti.

Zbirka sadrži i bogatu kolekciju čestitki i razglednica, zatim portretne minijature i grafiku.